Etiska utmaningar under Covid-19 pandemin

Se inspelningen från Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hölls den 26 november 2020.

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag 26 november 2020

 

Se inspelning

Program

10.00 Välkomna - Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Webinarie-instruktion.

10.05 Vem är det som bestämmer – media eller cheferna? Amina Manzoor, medicinjournalist på Dagens Nyheter och Annika Linde ledamot (L) i regionfullmäktige, Stockholm och f.d. statsepidemiolog.
Tillfälle att ställa frågor via chatten.


10.45 Prioriteringar vid en sjukvårdskris, Kristin Arthur, Leg. läkare, ASIH, Stockholm, Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Karolinska
Institutet. Tillfälle att ställa frågor via chatten.

11.30  Paus (30 minuter)
 
12.00  Etisk och moralisk stress Madhuri Gogineni, överläkare, Stockholms Sjukhem, Martina Gustavsson, forskare inom katastrofmedicin, Karolinska Institutet och sjuksköterska, Ulrika Humpe, specialistsjuksköterska, anestesi, Capio St Görans sjukhus. Tillfälle att ställa frågor via chatten.

13.00 Behöver Sverige ett etiskt ramverk vid kris?
Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig Smer. Tillfälle att ställa frågor via chatten.

13.30 - 14.00 Dagen avslutas. Uppsamling av frågor och kommentarer.
 
MEDVERKANDE:
Amina Manzoor, vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter
Annika Linde ledamot (L) i regionfullmäktige, Stockholm och fd. statsepidemiolog
Kristin Arthur, Leg. läkare, ASIH, Stockholm, Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen
Niklas Juth, docent i medicinsk etik, Karolinska
Madhuri Gogineni, överläkare, Stockholms Sjukhem, Martina Gustavsson, forskare inom katastrofmedicin, Karolinska Institutet och sjuksköterska
Ulrika Humpe, specialistsjuksköterska, anestesi, Capio St Görans sjukhus
Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig Smer
 
MODERATORER:
Mikael Sandlund, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Torsten Mossberg, ordförande Läkarförbundets etik- och ansvarsråd