SLS-SLFs gemensamma Etikdag 2018

Välkommen till en dag om makt, hierarki och ansvar. Vad är god professionalitet? Har du förutsättningar att vara en ansvarsfull läkare i dagens system?

Är du lämplig som läkare?
Om makt, hierarki och professionsansvar

 Inspelning från Etikdagen

Tid: Fredagen den 16 november 2018

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Moderatorer: Mikael Sandlund och Thomas Lindén

Medverkande: psykiater Rolf Ahlzén, filosof Jonna Bornemark och chefs-JO Elisabeth Rynning samt Theodor Lav, Thomas Lindén, Torsten Mossberg och Mikael Sandlund. 

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund