Etikdag: Mottagning på nätet

Om digitala e-hälsotjänster i dagens sjukvård

Välkommen till årets Gemensamma Etikdag 29 september 2017
Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs det personliga mötet för att ställa en diagnos? När krävs ett personligt möte? Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna?

Program

10.00 Inledning – Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik, Thomas Lindén ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.10 Det personliga mötet – när behövs det? Valdemar Erling, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus

10.35 Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Susanne Barenius, allmänläkare, Sjöstadsdoktorn, Stockholm

11.00 Paus

11.10 Vilken funktion fyller en digital vårdcentral? Johan Flodin, medicinskt ansvarig, Kry

11.35 e-Hälsa i framtiden – Anders Henriksson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

12.00 Lunch

13.00 IVO:s tillsyn av e-hälsa – Anders Bergmark, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

13.25 Marknadsföring, etik och ansvar – Thomas Lindén, Slf

13.50 Mentimeterfrågor med diskussion

14.10 Patientperspektivet – för och emot – Eva Helmersson, Neuroförbundet

14.30 Kaffe

15.00-16.00 Paneldiskussion

Ladda ned program som Pdf

Tid & plats: Fredagen den 29 september 2017, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas, ledamot i SLS eHälsokommitté
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

Seminariet är kostnadsfritt, lunch serveras. Välkommen!