Etikdag 2016

Tema kontinuitet

Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Brist på kontinuitet – vad är läkarens ansvar? Är kontinuitet en politisk fråga?
Kan relationen ibland vara till hinder? Hur förbättrar vi samverkan mellan primärvården och slutenvården? Fungerar kontinuitet i
andra länder? Underlättar e-journaler kontinuiteten?