Etikdagen 2017

Vårdcentraler på nätet

Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerade i år den nionde gemensamma etikdagen, i år om mottagningar på nätet. Drygt 120 läkare samlades på Läkaresällskapet för att bland annat diskutera vad som gör en vårdcentral till en vårdcentral, när och om det personliga mötet i vården behövs för att ställa en diagnos samt om de digitala tjänsterna ökar sjukvårdskostnaderna.

Hippokrates först med personcentrerad vård – mötet i vården viktigast
Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, inledde dagen med att konstatera att patientmötet är det som är viktigast i vården. Läkaryrket står och faller med förmågan att skapa tillit, mötet mellan människor är det som får patienten att känna sig delaktig och sedd.

Susanne Barenius, allmänläkare och delägare i vårdcentralen Sjöstadsdoktorn i Stockholm beskrev därefter allmänläkarens främsta uppgift, att hålla sina patienter tillräckligt friska och undvika sjukhusvård. Vårdcentralsläkaren ger god vård med helhetssyn och stabilitet och det ska vara enkelt att komma i kontakt med vårdcentralen. Säker vård och god tillgänglighet ska även gälla de multisjuka patienterna. Den främsta svårigheten med att bemanna landets vårdcentraler är inte att det råder brist på personal, problemet är snarare bristen på bra förutsättningar för arbete.

Den digitala vårdcentralen beskrevs av Johan Flodin, läkare och medicinskt ansvarig på det digitala vårdbolaget Kry. Den typiska Kry-patienten är en yngre person som vill kunna komma i kontakt med en läkare dygnet runt. Kry hanterar idag undersökningar på trettio språk i samråd med patienten genom videokonsultationer och labbanalyser, annat remitteras till en fysisk vårdcentral. Men, konstaterade Johan Flodin, även den digitala vården behöver utvecklas, lagstiftningen behöver förändras och det digitala patient-läkarmötet förbättras.

Anders Henriksson redogjorde för SKLs arbete på området och Anders Bergmark beskrev Inspektionens för vård och omsorg verksamhet och pågående ärenden.

Marknadsföring och patienten i centrum Thomas Lindén, ny ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, redogjorde för de regler som gäller läkares marknadsföring. Reglerna riktar sig till alla som marknadsför läkarverksamhet och innebär att läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring. De skapades för att skydda förtroendet mellan patient och läkare. Thomas Lindén uppmanade alla att anmäla olämplig annonsering till Etik- och ansvarsrådet, som kontaktar vårdgivaren för en dialog.
Eva Helmersson från Neuroförbundet var dagens patientföreträdare. Hon var mycket positiv till utvecklingen mot fler digitala läkarkontakter; ett utmärkt komplement när patienten och läkaren känner varann. Hon var dock tydlig med att många situationer i vården kräver ett personligt patient-läkarmöte och att man måste ta reda på när det är så.
 
Dagen avslutades med en paneldebatt och livlig diskussion. Frågorna rörde situationen för äldre, mulitsjuka eller svårt sjuka i den digitala vårdvärlden, hur man bedömer tidsåtgången vid ett digitalt läkarbesök (samma oavsett om det gäller en lättare medicinsk åkomma eller psykisk ohälsa), sjukskrivningspraxis (max 14 dagar), remisshantering (patienten har tillgång till sin remiss men samma regler gäller den digitala vården) och läkemedelsförskrivning (Min doktors statistik visar att mindre än 0,5 % är narkotiska preparat). Min doktor menade att patienters digitala önskemål måste tas om hand i framtidens vård och öppnade på sikt för samarbeten med fysiska vårdcentraler, som en utveckling av tjänsten.

Panelen betonade avslutningsvis att:

  • det viktigaste i vården är rätt vård till rätt person i rätt tid
  • utvecklingen av den digitala vården måste göras av patienten och professionen tillsammans
  • patienten inte är kund och att det är skattemedel läkare handskas med – det måste skötas på ett mer etiskt, ekonomiskt och genomtänkt sätt
  • de digitala vårdgivarna måste informera bättre om sin verksamhet för att få bort fördomar och missförstånd
  • det är positivt att patientmötet får en mer framträdande roll även i digital vård

Program & mer information

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.