Styrgruppens ledamöter

I styrgruppen ingår en representant från varje infektionsklinik vid Sveriges universitetssjukhus.

Pontus Nauclér

Biträdande överläkare, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Lektor, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Johan Westin

Professor, avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Magnus Rasmussen

Infektionsläkare, Skånes universitetssjukvård och professor i infektionsmedicin, Lunds universitet. Huvudsakligt forskningsintresse är infektiös endokardit, mjukdelsinfektioner och bakteriemi med grampositiva patogener.

Thomas Tängdén

Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Akademiska sjukhuset.


Sara Cajander

Adjungerad universitetslektor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Håkan Hanberger

Professor vid Linköpings universitet, överläkare vid infektionskliniken och infektionskonsult inom högspecialiserad vård inklusive intensivvård vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Johan Normark

Kliniker inom infektionssjukdomar och universitetslektor vid Umeå universitet.