Representanter Infektionskliniker

På varje infektionsklinik finns en representant i nätverket.

Håkan Hanberger, Linköping, hakan.hanberger@liu.se

Daniel Bremell, Göteborg, daniel.bremell@vgregion.se

Thomas Tängden, Uppsala, thomas.tangden@medsci.uu.se

Ola Blennow, Karolinska, ola.blennow@regionstockholm.se

Karin Bergman, SÄS, Borås, karin.e.bergman@vgregion.se

Emma Löfström, Halmstad, emma.lofstrom@regionhalland.se

Per Vågström, Jönköping, per.vagstrom@rjl.se

Mårten Larsson, Karlskrona, marten.larsson@regionblekinge.se

Elin Economou Lundeberg, Kristianstad, elin.economoulundeberg@skane.se

Oskar Ljungqvist, Helsingborg, oskar.ljungquist@med.lu.se

Johanna Karlsson, NÄL/Trollhättan, johanna.karlsson@vgregion.se

Emeli Månsson, Västerås, emeli.mansson@regionvastmanland.se

Måns Stefansson, Eskilstuna, mans.stefansson@regionsormland.se

Elina Norlen, Östersund, elina.norlen@regionjh.se

Johan Ursing, Danderyd, johan.ursing@regionstockholm.se

Gunnar Jacobsson, Skövde, gunnar.jacobsson@vgregion.se

Björn Diedrichs, Sundsvall, bjorn.diedrichs@rvn.se

Thomas Schön, Kalmar, thomas.schon@regionkalmar.se

Katarina Brodin, St Göran, katarina.brodinhertzell@capiostgoran.se

Staffan Tevell, Karlstad, staffan.tevell@regionvarmland.se

Olov Elvstam, Växjö, olof.elvstam@kronoberg.se

Jaran Eriksen, Södersjukhuset, jaran.eriksen@regionstockholm.se

Åse Östholm Balkhed, Region Östergötland, ase.ostholm.balkhed@liu.se

Tomas Gustafsson, Sunderby, tomas.gustafsson@norrbotten.se

Jonas Wargsjö, Falun, jonas.wargsjo@regiondalarna.se

Per Björkman, Malmö, per.bjorkman@med.lu.se