Nyheter

Ta del av våra nyheter och aktuella händelser.


Ny studie: SNAP – världens största kliniska prövning avseende S.aureus bakteremier

ACTION Sweden stödjer studien som i Sverige leds av Jonas Tverring Infektionskliniken Helsingborgs lasarett.
Läs mer: pågående studier


Ny Studie: COMeBAC – penicillin till pencillinkänsliga S.aureus

ACTION Sweden stödjer studien som leds av Malin Hagstrand Aldman, Infektionskliniken, SUS, Lund.
Läs mer:
pågående studier


Ecraid ordnar onlinekurs 

Adaptive Clinical Trial Designs
A six-part online course introducing the future of clinical trials

Dates 31st January – 30th November 2024
Location Online at ERSnet.org
Access Free (requires a free ERS account)
Newsletter Sign-up for important announcements

Read more 


Rundabordssamtal - ACTION Sweden, Apotekarsocieteten och industripartners 

ACTION Sweden och Apotekarsocieteten bjöd in representanter från läkemedelsindustrin för att diskuskuterade hur vi kan bygga bättre förutsättningar för kliniska prövningar om akuta infektioner i Sverige.
Apotekarsocietetens inlägg på LinkedIn


Checklista för processen vid förfrågan om en studie är lämplig för genomförande inom ramen för ACTION Sweden

Ladda ner checklistan här


Artikel om ACTION Sweden i Infektionsläkaren 

Läs artikeln i Infektionsläkaren nr 1 - 2023 här