ACTION Sweden

Alliance for Clinical Trials on acute InfectiONs in Sweden

Om nätverket

ACTION Sweden är ett nationellt nätverk och en plattform för samverkan mellan Sveriges infektionskliniker och andra specialiteter i syfte att möjliggöra högkvalitativ klinisk forskning om akuta infektioner.

Nyheter

Ta del av våra nyheter och aktuella händelser.