Målbeskrivning

Målbeskrivningar för Kardiologi:

Exempel på lokal målbeskrivning för specialisttjänstgöringen på Danderyds sjukhus (uppdelat i fyra områden). Word-filerna är redigerbara och får gärna användas för att anpassas till lokala förutsättningar:

Hör gärna av er till Helge Brandberg (Danderyds sjukhus) om ni har förslag till detta arbete eller vill lägga upp lokala anpassningar här på hemsidan. Läs gärna mer om Utbildningsutskottets arbete med målbeskrivningarna i Svensk Kardiologi.

Exempel på utbildningsplan för ST-läkare i Kardiologi från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ST-utbildningsplan Kardiologkliniken SU

Individuell ST-utbildnigsplan, Kardiologkliniken SU