ST-utbildning

Här samlas utbildningsresurser som kan hjälpa ST-läkaren att täcka de punkter i målbeskrivningen som kan vara svåra att uppfylla.

En webbaserad skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska basspecialiteterna är under utveckling. Premiär den 15 november i din datasal (eller motsvarande) på hemorten eller i regionen.

Studierektorer på respektive sjukhus ansvarar för att anmäla deltagare till skrivningen efter genomförda placeringar inom ramen för den gemensamma kunskapsbasen. Studierektorn säkerställer genom anmälan att skrivningen kan genomföras med skrivningsvakt.

Skrivningen erbjuds i samarbete med alla specialistföreningar inom de internmedicinska basspecialiteterna endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungmedicin och nefrologi.

Mer information publiceras löpande och anmälan öppnas i september.

Information till studierektorer inom den invärtesmedicinska familjen avseende kunskapsprov inom den gemensamma kunskapsbasen (Common trunk) 

En omfattande revidering av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8) som reglerar läkarnas ST-utbildning trädde i kraft 1 maj 2015. Den nya föreskriften innehåller bland annat ny specialistindelning, ny målstruktur och skärpta krav för kvalitetsgranskning av ST. Se Socialstyrelsens hemsida för mer information.

I förarbetet till den nya föreskriften (Översyn av läkarnas specialistindelning) föreslogs definierandet av en gemensam kunskapsbas för de internmedicinska basspecialiteterna  (tidigare benämnt "common trunk") för att bl a klara primärjoursuppdraget och primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter inom såväl sluten- som öppenvård.  

Kardiologföreningen har därmed under år 2015 tillsammans med övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en gemensam kunskapsbas vars syfte är att utgöra en vägledning under ST-utbildningen. Den gemensamma kunskapsbasen är en kompetensbeskrivning uppdelad i ämnesområden som även ger råd om vilken kunskapsnivå som bör uppnås ("självständigt handlägga" eller "initialt handlägga"). Du hittar dokumentet i sin helhet här.

Aktuella ST-kurser

Arytmikurs i Lund
Tid: 9 - 13 september 2024
Plats: Lund
Kursen är fullbokad - maila hilda@mkon.se om du vill bli uppskriven på väntelistan. 
Mer information om kursen