Specialistexamen

Specialistexamen i kardiologi

Från 2018 införs den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology). Denna ersätter den svenska teoretiska delen. 

Den europeiska tentamen är skriftlig och hålls en gång per år i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle är under juni 2019. Den är tänkt att tas i slutet av kardiolog-ST eller kort därefter.

För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen.

Informationblad om EEGC med exempel på frågor.

Förberedelser inför ESC Specialisttentamen – vad och hur kan man studera?

FAQ

Annonsering:

Annonsering på Svenska Kardiologföreningens hemsida www.sls.se/svkf minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Kardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum.
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Kardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.


Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Kardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Kardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.


2018-09-20

För Svenska Kardiologföreningens styrelse
Eva Mattsson
Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet

 

FAQ 

Kan jag skriva enbart den svenska specialistexamen istället för den kombinerade? 
Nej från och med nu finns bara den europeiska teoretiska examen (EEGC), ingen svensk teoretisk del. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EEGC.

Kan jag göra den svenska praktiska delen av specialistexamen före europeiska teoretiska delen (EEGC)?
Nej du gör den europeiska teoretiska delen (EEGC) först och den svenska praktiska delen av specialistexamen senare samma år. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EEGC.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.