Specialistexamen

Svenska Kardiologföreningen rekommenderar samtliga ST-läkare i kardiologi att genomföra specialistexamen.

2018 infördes den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EEGC (European Exam i General Cardiology). Denna ersatte då den svenska teoretiska delen. 

Den europeiska tentamen är skriftlig och har hittills hållits en gång per år i Malmö och Stockholm. Nästa tillfälle blir den 15 juni 2021 och tentan kommer ske digitalt.

Anmälan
Du anmäler dig till den 15 juni genom att skicka ett mail till Ellinor Schmidt, ange namn, adress,  "var i ST" du befinner dig, vilket sjukhus som du gör din ST vid.  Sista anmälningsdag 29 mars 2021


EEGC genomförs i normala fall tredje tisdagen i juni varje år. Datum för de praktiska delarna 2020 och 2021 är planerade till 9-10 september 2021. 

För mer information av allmän karaktär om examen, kontakta Ellinor Schmidt ellinor.schmidt@sls.se, 08-440 88 96, på Svenska Kardiologföreningen.

Tentamen riktar sig till ST-läkare inom kardiologi som har sin tjänstgöring i Sverige. Rekommendationen är att den genomförs någon gång under de 2 sista åren innan specialistbevis. För att kunna genomföra specialistexamen måste du vara medlem i Svenska Kardiologföreningen, information om hur du blir det hittar du här


 

För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver godkänd EEGC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen. Den praktiska delen hålls enligt ett rullande schema vid de olika universitetssjukhusen och speglar klinisk vardag samt praktiska moment i SvKF:s målbeskrivning.

Artikel av Ioannis Katsoularis - att förbereda sig inför ESC Specialistexamen

Power point av Ioannis Katsoularis - föreberedelsetips inför specialistexamen- inte bara att läsa litteraturen!


Användbara länkar

Informationblad om EEGC med exempel på frågor.

Förberedelser inför ESC Specialisttentamen - vad och hur kan man studera?

https://heart.bmj.com/content/105/11/889)

https://www.sls.se/SVKF/utbildning/specialistexamen/

https://www.sls.se/globalassets/svkf/about_european_examination_general_cardiology_2019.pdf

https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-CONGRESS-2017/Test-your-clinical-knowledge-with-the-European-Exam-in-General-Cardiology/21300-test-your-clinical-knowledge-with-the-european-exam-in-general-cardiology

https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-Congress-2018/Take-the-Challenge-The-European-Exam-on-General-Cardiology-EEGC/24165-take-the-challenge-the-european-exam-on-general-cardiology-eegc

 

FAQ


Annonsering:

Annonsering på Svenska Kardiologföreningens hemsida www.sls.se/svkf minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Kardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum.
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Kardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.


Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Kardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Kardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Kardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.


2019-09-20

För Svenska Kardiologföreningens styrelse
Eva Mattsson
Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet

 

FAQ 

Kan jag skriva enbart den svenska specialistexamen istället för den kombinerade? 
Nej från och med nu finns bara den europeiska teoretiska examen (EEGC), ingen svensk teoretisk del. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EEGC.

Kan jag göra den svenska praktiska delen av specialistexamen före europeiska teoretiska delen (EEGC)?
Nej du gör den europeiska teoretiska delen (EEGC) först och den svenska praktiska delen av specialistexamen senare samma år. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EEGC.

Kan jag göra specialistexamen fast jag redan varit specialist i några år?
Nej den är noggrant utformad och utvärderad varje år efter att nivån ska vara lämplig för nästan specialister/precis nyblivna specialister.  Deltagande av seniora specialister skulle statistiskt påverka godkännandegräns mm.

Hur kan jag förbereda mig för specialistexamen?
Förberedelser inför ESC Specialisttentamen – vad och hur kan man studera?

Vad kostar det att ta specialistexamen?
Svenska Kardiologföreningen står för kostnader för själva examen (du får betala själv om du anmält dig men inte kommer till examenstillfället).  Din arbetsgivare står för ledighet, resa och boende.

Vad omfattar den teoretiska delen av specialistexamen?
Examen består av 120 frågor och omfattar fyra relativt jämnstora delar; Valvular and Myocardial Disease, Ischaemic Heart Disease, Rhythm Disorders, Adult Congenital Heart Disease and Non-invasive Investigation. Cirka två tredjedelar av frågorna är helt textbaserade och den resterande tredjedelen innehåller också diagnostiska bilder eller video. 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.