Specialistexamen

Svenska Kardiologföreningen rekommenderar samtliga ST-läkare i kardiologi att genomföra specialistexamen.

2018 infördes den europeiska teoretiska examinationen i allmänkardiologi, EECC (European Exam in Core Cardiology). Denna ersatte då den svenska teoretiska delen. 

Den europeiska tentamen är skriftlig och sker digitalt. Nästa tillfälle blir den 13 juni 2023.

Den praktiska tentamen sker vecka 36, torsdag-fredag 7-8 September 2023. För frågor kring den praktiska delen kontakta su.hjarta-karl.kurs@vgregion.se


EECC genomförs i normala fall tredje tisdagen i juni varje år. Nästa tillfälle blir  tisdagen den 13 juni 2023. 

För mer information av allmän karaktär om examen, kontakta Ellinor Schmidt ellinor.schmidt@sls.se, 08-440 88 96, på Svenska Kardiologföreningen.

Tentamen riktar sig till ST-läkare inom kardiologi som har sin tjänstgöring i Sverige. Rekommendationen är att den genomförs någon gång under de 2 sista åren innan specialistbevis. Du kan inte anmäla dig till EECC efter att du har erhållit specialistbevis. För att kunna genomföra specialistexamen måste du vara medlem i Svenska Kardiologföreningen, information om hur du blir det hittar du här. Vid det senaste tentamenstillfället blev 80 % av de svenska deltagarna godkända.

Här finns mer information om specialistexamen


För att få en fullvärdig SvKF specialistexamen behöver godkänd EECC kombineras med SvKF:s praktiska tentamen. Den praktiska delen hålls enligt ett rullande schema vid de olika universitetssjukhusen och speglar klinisk vardag samt praktiska moment i SvKF:s målbeskrivning.

Stationer SvKFs praktiska prov

Artikel av Ioannis Katsoularis - att förbereda sig inför ESC Specialistexamen

Power point av Ioannis Katsoularis - föreberedelsetips inför specialistexamen- inte bara att läsa litteraturen!


Användbara länkar

2022_Informationsblad om EECC med exemepl på frågor

Förberedelser inför ESC Specialisttentamen - vad och hur kan man studera?

https://heart.bmj.com/content/105/11/889)

https://www.sls.se/SVKF/utbildning/specialistexamen/

https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-CONGRESS-2017/Test-your-clinical-knowledge-with-the-European-Exam-in-General-Cardiology/21300-test-your-clinical-knowledge-with-the-european-exam-in-general-cardiology

https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-Congress-2018/Take-the-Challenge-The-European-Exam-on-General-Cardiology-EEGC/24165-take-the-challenge-the-european-exam-on-general-cardiology-eegc

 

FAQ


Annonsering:

Annonsering på Svenska Kardiologföreningens hemsida www.sls.se/svkf minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Kardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum.
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Kardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte utdelas diplom och namnskylt med Svenska Kardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Kardiologföreningens årsmöte till Svenska Kardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.

 

FAQ 

Kan jag skriva enbart den svenska specialistexamen istället för den kombinerade? 
Nej från och med nu finns bara den europeiska teoretiska examen (EECC), ingen svensk teoretisk del. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EECC.

Kan jag göra den svenska praktiska delen av specialistexamen före europeiska teoretiska delen (EECC)?
Nej du gör den europeiska teoretiska delen (EECC) först och den svenska praktiska delen av specialistexamen senare samma år. Du anmäls automatiskt till den svenska praktiska när du godkänts på EECC.

Kan jag göra specialistexamen fast jag redan är färdig specialist?
Nej den är noggrant utformad och utvärderad varje år efter att nivån ska vara lämplig för nästan färdiga specialister.  Deltagande av specialister skulle statistiskt påverka godkännandegräns mm.

Hur kan jag förbereda mig för specialistexamen?
Förberedelser inför ESC Specialisttentamen – vad och hur kan man studera?

Vad kostar det att ta specialistexamen?
Svenska Kardiologföreningen står för kostnader för själva examen (du får betala själv om du anmält dig men inte kommer till examenstillfället).  Din arbetsgivare står för ledighet, resa och boende.

Vad omfattar den teoretiska delen av specialistexamen?
Examen består av 120 frågor och omfattar fyra relativt jämnstora delar; Valvular and Myocardial Disease, Ischaemic Heart Disease, Rhythm Disorders, Adult Congenital Heart Disease and Non-invasive Investigation. Cirka två tredjedelar av frågorna är helt textbaserade och den resterande tredjedelen innehåller också diagnostiska bilder eller video.