Fortbildning

Extern utbildning

Ekokardiografikurs på medelhög nivå
Tid: 22 - 24 maj 2024
Plats: Danderyds sjukhus, Aulan
Arrangör: VO Hjärt- och Fysiologi, Danderyds sjukhus
Anmälan görs per mail till kambiz.shahgaldi@regionstockholm.se

Kurs i Transthorakal Ekokardiografi
Tid: 18 - 21 november 2024
Plats: Uppsala
Arrangör: Sektionen för Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Information och anmälan

EKG-utbildning i Lund
Undervisning i EKG-tolkning för ST-läkare, vidareutbildning för specialistläkare och fördjupning för specialinriktade BMA samt sjuksköterskor som tjänstgör på arytmienhet.

Digitala utbildningsverktyg på ESC:s hemsida
Föreläsning av Ioannis Katsoularis
Specialistläkare, Kardiologen, NUS