Stipendier

Svenska Kardiologföreningens delar årligen ut två forskningsstipendier, AKS AstraZeneca och Boehringer Ingelheim.

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Stipendieutlysningar 2020:

Boehringer Ingelheim utlyser tillsammans Med Svenska Kardiologföreningen ett Forskarstipendium på 50 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området förmaksflimmer.

Välkommen att ansöka på www.boehringer-ingelheim.se.

Ansökan med projektbeskrivning (max 3 sidor) samt CV skall vara oss tillhanda senast den 31:a januari 2020. Sökande är läkare och medlem i SvKF. Vi prioriterar odisputerade forskare som är i början av sin karriär.
Stipendiaten utses av representanter från Svenska Kardiologföreningen. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte i
samband med Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 22 –24 april 2020.
Vid frågor kontakta Pyotr G Platonov, Svenska Kardiologföreningens
Vetenskaplige Sekreterare (Pyotr.Platonov@med.lu.se) eller
Ida Umerkajeff, Medicinsk Rådgivare på Boehringer Ingelheim
(ida.umerkajeff@boehringer-ingelheim.com).

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom akuta koronara syndrom.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2020

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiet vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom kardiologi/kardiovaskulär medicin. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 100 000 SEK.

Sökande ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen. Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats. Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till emil.almlof@astrazeneca.com senast den 28 februari 2020. Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svenska Kardiologföreningen.

Kontaktperson AstraZeneca: Emil Almlöf, Medical Advisor. Tel: 070 646 59 18 eller emil.almlof@astrazeneca.com Lycka till med din ansökan!

Läs mer här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.