Stipendier

Svenska Kardiologföreningen delar årligen ut flera stipendier

Stipendier Svenska Kardiologföreningen
Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Resestipendium till ESC i London

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i London år 2024.

Post doc-stipendium 2024 från Svenska Kardiologföreningen

Stipendiet kan sökas av medlemmar som är läkare och har disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning.