Stipendier

Svenska Kardiologföreningen delar årligen ut flera stipendier

Stipendier Svenska Kardiologföreningen

Ansökan skall innefatta CV och projektplan, detaljerad beskrivning finns för varje stipendium. Du måste vara medlem i Svenska Kardiologföreningen för att vara behörig att söka stipendierna.

Aktuella stipendieutlysningar

AKS 2023.jpg

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom akuta koronara syndrom.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiet vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom kardiologi/kardiovaskulär medicin.

Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 100 000 SEK. Sökande ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till sandra.gunneflo@astrazeneca.com senast den 28 februari 2023.

Mer information finner du här


HF hjärtsvikt 2023.jpg

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium inom hjärtsvikt. 

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området Hjärtsvikt. Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området men vänder sig i första hand till forskare som ännu inte uppnått docentur, t.ex. doktorander och post docs inom området Hjärtsvikt.

Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman
motsvarar 100 000 SEK. Sökanden ska vara medlem i Svenska Kardiologföreningen.

Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till sandra.gunneflo@astrazeneca.com senast den 28 februari 2023.