Internationella riktlinjer (ESC)

Nedan finner du ESC guidelines som Svenska Kardiologföreningen har bedömt och godkänt ("endorsed"). Våra expertgrupper har bedömt att utrednings- och behandlingsråd i dessa guidelines representerar den bästa behandlingen av våra kardiologpatienter. Till de flesta guidelines har vi bifogat en kommentar för att lyfta fram det viktigaste och för att i vissa fall ange vad vi tycker behöver anpassas för svenska förhållanden.