Riktlinjer

Nationella riktlinjer

2020

Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Kliniska råd: Utredning av anhöriga vid familjär sjukdom utan känd genetisk orsak

2015

Kardiologföreningens rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention vid akut kransskärlsjukdom 

AKS Rekommendationer SvKF.pdf

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård

2015-1-12.pdf
nr-hjartsjukvard-remissversion-tillstand-och-atgardslista.xls
nr-hjartsjukvard-remissversion-vetenskapligt-underlag.pdf

2014

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel

Att_forebygga_aterosklerotisk_hjart-karlsjukdom_med _lakemedel_behandlingsrekommendation.pdf

Kardiologföreningens och SSTHs kliniska råd

Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare 

2013

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård (preliminär version)

nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-rekommendationsdokument
nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-vetenskapligtunderlag
nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-tabellbilaga
nr-hjartsjukvard-2013-preliminar-halsoekonomisktunderlag

2012

Kliniska råd för behandling med nya perorala antikoagulantia

Vi har varit med och skrivit samt godkänt de kliniska råd för behandling med de nya perorala antikoagulantia som har utarbetats under ledning av SSTH och Peter Svensson.

Kliniska råd Dabigatran
Kliniska råd Rivaroxaban
Kliniska råd Apixaban - Equilis


Tidigare Guidelines

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård (2008/2011)

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008;2011.pdf

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.