Historieboken

Sedan ”Cardiologklubben” bildades i Stockholm 1947 har svensk kardiologi genomgått en utveckling som knappast ingen då kunde ana. Våren 2013 beslöt Svenska Kardiologföreningen att kardiologins utveckling i Sverige skulle dokumenteras i bokform. Under S. Bertil Olssons ledning och med hjälp av en rad eminenta författare tog boken form. Den innehåller ett 30-tal avsnitt där utvecklingen beskrivits och dokumenterats. Boken har drygt 425 sidor vilket innebär att den kan ”stå för sig själv” i en bokhylla. Innehållet rör allt från framtagning av nya läkemedel till avancerade behandlingsmetoder och illustreras med bilder som på olika sätt belyser kardiologins utveckling.

Stort tack till S. Bertil Olsson, redaktionskommittén och medförfattarna som tog fram denna fantastiska bok! Föreningen tackar även AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden för stöd till projektet.