Historik

Svensk Förening för Cardiologi bildades den 30 oktober 1947, efter ett initiativ från Edgar Mannheimer och Gustav Nylin. Den senare valdes till ordförande i styrelsen med Gunnar Biörcksom sekreterare och Edgar MannheimerLars Werkö  och Bo Ewert från Göteborg som övriga ledamöter. Philip Sandblom och Torgny Sjöstrand blev valda till revisorer. 

Redan vid första mötet diskuterades om man skulle stava cardiologi eller kardiologi. Ett år senare kunde Biörck underteckna föreningens första verksamhetsberättelse och därmed konstatera att sju sammanträden hade hållits. Mötesplatser var KS, Serafen, S:t Erik, SöS, Läkaresällskapet och Akademiska i Uppsala. Man sammanträdde på kvällstid och avslutade med en vickning framåt natten, då diskussionens vågor lär ha gått höga. 74 betalande medlemmar hade enrollerats under detta första år.

Sedermera kom nyhetsbrevet Cardiolognytt, vilket i början av 1990-talet blev tidskriften Svensk Cardiologi. Tidningen och därmed föreningen tog sedermera steget ut i cyberrymden under det stolta domänanropet cardio.se som länkade till denna med tidningen Svensk Cardiologi gemensamma hemsida www.cardio.se. Enligt ett tydligt majoritetsbeslut vid årstämman 2014 ändrades nu föreningens, tidningens och hemsidans namn till en mer tidsenlig stavning med "k". För att undvika sammanblandning med andra kända varumärken kan Svenska Kardiologföreningen förkortas som SvKF.