Unik möjlighet att söka resestipendium till EuroACHD i Paris!

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid EuroACHD i Paris år 2023. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

Beviljande & redovisning 

Besked om stipendium lämnas skriftligen senast 22 mars 2023. Beslut fattas av styrelsen i Svenska Kardiologföreningen. Stipendiebeloppet omfattar upp till 15000 kr och utbetalas under hösten 2023 efter redovisning av utlägg för kongressresa. Stipendiaten bör avge en kort reseberättelse i samband med redovisning av utläggen.

Ansökan

Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall innehålla:

  1. Medlemsnummer i Svenska Kardiologföreningen
  2. Kopia på accepterat abstract till EuroACHD 2023

Krav

  1. ST-läkare och/eller doktorand i kardiologi
  2. Medlem i Svenska Kardiologföreningen. Medlemsavgift för 2023 ska vara betald.
  3. Inte erhållit andra bidrag eller stipendier från Svenska Kardiologföreningen eller ESC under 2021-2023

Om fler än 5 sökande uppfyller kraven kommer lottning ske.

Ansökan skickas senast 19 mars 2023 via mail till Svenska Kardiologföreningen till svkf@sls.se.