Sök resestipendium till ESC i London

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i London år 2024. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Kardiologföreningen innevarande år.

Beviljande & redovisning
Beslut fattas av styrelsen i Svenska Kardiologföreningen och besked om stipendium lämnas skriftligen och löpande efter ansökan. Stipendiebeloppet omfattar upp till 16.500 kr och utbetalas under hösten 2024 efter redovisning av utlägg för kongressresa. Stipendiaten bör avge en kort reseberättelse i samband med redovisning av utläggen.

Ansökan
Särskild ansökningsblankett finns ej. Ansökan skall innehålla:

  1. Medlemsnummer i Svenska Kardiologföreningen
  2. Kopia på accepterat abstract till ESC 2024 

Krav

  1. ST-läkare och/eller doktorand i kardiologi
  2. Medlem i Svenska Kardiologföreningen. Medlemsavgift för 2024 ska vara betald.
  3. Presentatör av accepterat abstract vid ESC i London år 2024
  4. Inte erhållit andra bidrag eller stipendier från Svenska Kardiologföreningen eller ESC under 2021-2024

Om fler än 25 sökande uppfyller kraven kommer lottning ske.

Ansökan skickas senast 25 augusti 2024. 

Ansök här