Nominera årets bästa kliniska handledare

Det är nu dags att nominera just din kandidat till priset ”Årets kliniska handledare i kardiologi”!

Bra handledning ska vara en självklar del av läkarnas utbildning, så se till att bidra till en sådan kultur genom att visa er uppskattning för de som föregår med gott exempel – ta chansen att nominera nu!

VAD?

Priset instiftades av Svenska Kardiologföreningen (SvKF) år 2023 för att lyfta fram och uppmuntra de värdefulla utbildningsinsatser som görs varje dag runt om i Sverige. 

Priset, som består av 15 000 kronor till valfri vidareutbildning, kommer att delas ut under Svenska Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i Kardiologi 2024, 7-9:e feb på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm!

VEM?

Priset skall tilldelas den kardiolog (medlem i Svenska Kardiologföreningen) som under det gångna året har gjort den mest värdefulla handledarinsatsen i kardiologi i Sverige. Det kan röra sig om såväl ST läkares huvudhandledare som kliniska handledare under någon särskild placering. Även studierektorer som har gjort fina insatser inom handledning kan nomineras.

Vem kom du att tänka på just nu?

HUR?

Nomineringarna, bestående av namn, mailadress och hemklinik för den nominerade samt en väl avvägd motivering på max ca 100 ord.

Pristagaren utses av Svenska Kardiologföreningens styrelse samt utbildningsutskott. I urvalsprocessen tas hänsyn till motiveringarnas kvalitet samt antalet nomineringar. 

NÄR?

Senast den 28:e januari 2024.

Nominera här

qr svkf .png