Möjlighet för yngre läkare

- gratis registrering till ESC Congress 30 aug - 2 sep 2024 i London!

Tillfälle för yngre specialister och ST-läkare i kardiologi då ESC bjuder 25 medlemmar (ESC Professional) på kongressavgiften för att :
"allow young clinicians and scientists to benefit from a strong Scientific & Educational programme, as well as to network with colleagues & peers and be inspired by global key opinion leaders".

Behörighetskriterier:

  1. Ålder: under 40 år, eller under utbildning
  2. ESC Professional Member, utöver medlem i Svenska Kardiologföreningen

Anmälan med svar på ovan behörighetskriterier mailas till Svenska Kardiologföreningens kansli svkf@sls.se senast den 15 mars 2024.
Om fler än 25 sökande uppfyller kraven gäller först till kvarn.