Kompetensbeskrivning 2022

Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Kompetensbeskrivningen 2022 är baserad på Socialstyrelsens och Europeiska kardiologföreningens (ESCs) målbeskrivningar. 

Du finner den på denna sida