Forskningsstipendium för ökad kunskap om Kardio-Renal-Metabolism

Boehringer Ingelheim utlyser tillsammans med Svenska Kardiologföreningen ett forskarstipendium på 100 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området Kardio-Renal-Metabolism.

Sökande är läkare och medlem i SvKF med forskningsprojekt inom kardiologi och renala eller metabola sjukdomar för att öka förståelse inom kardio-renal-metabola samspelet. Vi prioriterar forskare som är i början av sin forskningskarriär.

 

Välkommen att ansöka på https://www.boehringer-ingelheim.se/forskarstipendium/stipendium

 

Ansökan med projektbeskrivning (max 3 sidor) samt CV skall vara oss tillhanda senast den 4e mars 2022.

 

Stipendiaten utses av representanter från Svenska Kardiologföreningen. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte 2022.

 

Vid frågor kontakta Pyotr G Platonov, Svenska Kardiologföreningens Vetenskaplige Sekreterare (Pyotr.Platonov@med.lu.se) eller Hanif Rassoolzadeh, Medicinsk Rådgivare på Boehringer Ingelheim (hanif.rassoolzadeh@boehringer-ingelheim.com).

 

Tack för din ansökan!