Nya rutiner för att bli antagen som FESC

ESC har ändrat sina rutiner för att bli antagen som FESC. Tidigare har kandidater ansökt direkt till ESC. Nu har man i stället öppnat för att de nationella föreningarna nominerar, dvs i praktiken godkänner kandidaterna. 

I år inbjuds Svenska kardiologföreningen nominera 15 kandidater till FESC vilket kraftigt överstiger de 5-6 som själva ansöker i år. Min uppfattning är att antalet ansökningar t o m varit något lägre under tidigare år. 

Just i år kommer föreningen att nominera alla som själva har ansökt. I framtiden är vårt förslag att intresserade kontaktar SvKF för att diskutera nominering. Självklart vore det av värde om fler ansöker, representerar svensk kardiologi och tar del i ESC arbete. 

Kriterierna för att antas är oförändrade. Det finns två ”spår”; ett vetenskapligt och ett kliniskt. Våra svenska sökande uppfyller i allmänhet kriterier för båda spåren.
ESC skrivning om krav för att antas kan läsas här
och förmånerna för FESC här

Ansökningstiden för i år går ut 30/9.

För SvKF styrelse,
Bengt Johansson
Ordförande