Årsmöte 3 okt 2023

Svenska Kardiologföreningens årsmöte äger rum tisdagen den 3/10 kl. 17:30.

Svenska kardiologföreningens årsmöte äger rum tisdag 3 oktober på Svenska Läkaresällskapet och ZOOM.

TID: 17.30 – 19.45
PLATS: SLS hus, Klara östra kyrkogata 10 eller ZOOM 

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar, utnämning av hedersledamöter, och  därefter uppmärksammas årets nya specialister i kardiologi och stipendiater.

I direkt anslutning till årsmötet hålls årets Nylinföreläsning och sedan erbjuds middag för anmälda deltagare på plats.

2023 års Nylinföreläsare professor Annika Rosengren 

Svenska Läkaresällskapet har, på förslag av Svenska Kardiologföreningen, utsett 2023 års Nylinföreläsare professor Annika Rosengren för hennes enastående epidemiologiska forskning kring riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såväl nationellt som internationellt, baserat på högkvalitativ epidemiologisk metodik med stor klinisk relevans. Årets Nylinföreläsningen har temat:

Fetma och kardiometabol sjukdom – en utmaning för folkhälsan och den framtida kardiologin

Professor Gustav Nylins föreläsningsfond bildades den 24 februari 1958 när Nylin gick i pension från tjänsten som överläkare i kardiologi vid Södersjukhuset, Stockholm. Han fick då en penninggåva, skänkt av vänner och kollegor, som han överlämnade till Svenska Läkaresällskapet. Fondens syfte är att ge föreningen möjlighet att främja vetenskapliga kontakter genom att anordna vetenskapliga föreläsningar inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Nylin hade många internationella kontakter och var kanske mer känd utomlands än i Sverige. Han var med och startade Kardiologföreningens och blev dess förste ordförande 1947 och bidrog aktivt till bildandet av den Europeiska Kardiologföreningen (ESC) där han var interimsordförande.

Anmälan:

Delta på plats

Delta digitalt