Möjlighet att delta på ACVC kongress i Marseille kostnadsfritt

ACVC, Association for Acute CardioVascular Care erbjuder tio stycken medlemmar i Svenska Kardiologföreningen på registreringsavgiften till nästa års ACVC kongress i Marseille, Frankrike, 24-26 mars.  Svenska Kardiologföreningen har samtidigt beslutat att sponsra dessa tio med resa och logi till kongressen.

Urvalet ska vara klart i slutet av januari 2023.

Absolut krav att sökande är medlem i svenska kardiologföreningen och ST-läkare eller färdig specialist i internmedicin eller kardiologi. Urvalet kommer ske mot bakgrund av ett särskilt intresse och meriter inom området akut kardiologi.

Om detta låter intressant ber vi dig inkomma med en ansökan med en kort motivering till ditt intresse för att delta i denna kongress.

Utöver detta CV med referenser eller intyg som styrker din motivering kring dina kliniska och forskningsmässiga meriter inom området akut kardiologi.

Max en halv A4 (cirka 2000 tecken) för motivering och max en A4 för CV.

Ansökan skickas till Anna Holm Ansökan ska vara inne senast 230113.


Anna Holm
Anna.C.Holm@regionostergotland.se
Ordförande i arbetsgruppen för kranskärlssjukdom svenska kardiologföreningen
Nationell representant ACVC

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Acute-Cardiovascular-Care