25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

Välkomna till Göteborg 17-19 april!

Kardiovaskulära vårmötet är en unik mötesplats som årligen samlar ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-kärlsjukvården, samt representanter från industrin. Vi har ett brett program om fem parallella sessioner med ca. 180 st. föreläsningar, som involverar ca. 280 inbjudna föreläsare och moderatorer. I samband med mötet anordnar vi en utställning där ett 70-tal företag visar upp sin verksamhet.

Det Kardiovaskulära Vårmötet är ett bra tillfälle för ST-läkare att presentera vetenskapliga projekt och kvalitetsarbeten som numera ingår i ST-utbildningen.

Hjärtligt välkomna till Kardiovaskulära Vårmötet!
Organisationskommittén

Viktiga datum:
Symposieinlämning öppnar: 1 juni 
Deadline för symposieinlämning: 12 oktober
Anmälan öppnar: 1 december
Deadline för tidig avgift: 9 mars
Abstract öppnar: 1 december
Deadline för abstracts: 15 januari
Anmälan av sponsorskap: 1 juni 
Monterval för samarbetspartners: 7 november
Anmälan av utställning: 1 december
Material till Utökad företagsinformation: 1 mars

Information om kongressen:
Datum: 17-19 april, 2024
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Hemsida: varmotet.se