Aktuellt

Se kommande kurser, möten och sammankomster i vårt kalendarium


Årsmöte 2024

Svenska Kardiologföreningens årsmöte äger rum onsdagen den 25/9 kl. 17:30.Varmt välkomna!
Läs mer här


25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

Välkomna till Göteborg 17-19 april!
Läs mer här


Sök resestipendium till ESC i London!

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i London år 2024.
Läs mer här


ESC hotellbokning 2024

Res med Svenska Kardiologföreningen till ESC i London den 30 Augusti - 2 September!
Läs mer här


ESC Highlights 2024

Välkomna till ESC Highlights 1 september 2024!
Läs mer här


Gemensam resa till ESC i London

Vi har tyvärr bedömt att det inte är möjligt att ordna klimatsmart gemensam resa till ESC kongressen i London 2024.


ESC Atlas of Cardiology

ESC Atlas of Cardiology: statistik om hjärt-kärlsjukdomar från 57 länder i Europa och Medelhavsområdet.
Mer information finner du här


Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Kompetensbeskrivningen 2022 är baserad på Socialstyrelsens och Europeiska kardiologföreningens (ESCs) målbeskrivningar.
Du finner den på denna sida


The SCAS program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars

The Swedish Collegium for Advanced Study program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars to be in residence at the Collegium for periods between three months and an academic year.

You are all welcome to apply or recommend others to do so. For further information, please visit the homepage of the Swedish Collegium for Advanced Study and contact professor Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se).


Nytt patientinformationsmaterial från HRG

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här