Aktuellt

Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Läs mer här

Professor Lars Rydén tilldelades Hellmut Mehnert Award 2019

Professor Lars Rydén, MD, FRCP, FESC, Department of Cardiology har tilldelats Hellmut Mehnert Award 2019. Priset delades ut den 24 oktober i München. Läs mer här

The SCAS program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars

The Swedish Collegium for Advanced Study program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars to be in residence at the Collegium for periods between three months and an academic year.

You are all welcome to apply or recommend others to do so. For further information, please visit the homepage of the Swedish Collegium for Advanced Study and contact professor Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se).

Arbetsgruppen för Kranskärlsjukdom startar den 20 januari 2020 en ny årlig utbildningsaktivitet Update Coronary

Ett endagsymposium med många aktuella teman. Den första utgåvan kommer att handla om non-invasiv imaging vid kranskärlssjukdom och äger rum på Läkarsällskapets hus i Stockholm. Länk till anmälan

Fortbildningsdagarna 2020

Fortbildningsdagarna kommer hållas 6-7 feb 2020 i Stockholm, Hotel Elite Marina Towers.

Atlas 2nd edition: Slides

Bilderna presenterar resultaten från den andra upplagan av ESC Atlas of Cardiology. Bilderna finner du på denna länk.

Nytt patientinformationsmaterial från HRG

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här

Kompetensbeskrivning för deviceimplantationer

HRG har under 2014-2015 utarbetat ett dokument med kompetensbeskrivning för deviceimplantationer. Dokumentet är nu färdigställt och godkänt av Svenska Kardiologföreningens styrelse. Mer information här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.