Aktuellt

Se kommande kurser, möten och sammankomster i vårt kalendarium


Fortbildningsdagar i kardiologi 2024

Hjärtligt välkomna till Svenska Kardiologföreningens fortbildningsdagar!
Läs mer här


Möjlighet för yngre läkare

– gratis registrering till ESC Congress 2024 i London!
Läs mer här


Nominera årets bästa handledare

Det är nu dags att nominera just din kandidat till priset ”Årets kliniska handledare i kardiologi”!
Läs mer här


25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

Välkomna till Göteborg 17-19 april!
Läs mer här


Årsmötet 3 oktober 2023 kl. 17:30

Stort tack till alla som deltog på föreningens årsmöte! 
Läs mer här 


Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Kompetensbeskrivningen 2022 är baserad på Socialstyrelsens och Europeiska kardiologföreningens (ESCs) målbeskrivningar.
Du finner den på denna sida


Misstänkt myokardit och perikardit

Svenska Kardiologföreningen och Svensk Barnkardiologisk Förening har i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram rekommendationer till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19

Läs mer här


Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Läs mer här


The SCAS program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars

The Swedish Collegium for Advanced Study program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars to be in residence at the Collegium for periods between three months and an academic year.

You are all welcome to apply or recommend others to do so. For further information, please visit the homepage of the Swedish Collegium for Advanced Study and contact professor Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se).


Atlas 2nd edition: Slides

Bilderna presenterar resultaten från den andra upplagan av ESC Atlas of Cardiology. Bilderna finner du på denna länk.


Nytt patientinformationsmaterial från HRG

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här