Aktuellt

Res med tåg till ESC 2023

Svenska Kardiologföreningen har chartrat ett tåg för miljövänlig resa till ESC i Amsterdam. Läs mer här

NBCC 2023

the 28th Nordic-Baltic Congress of Cardiology 2023 går av stapeln på Island 8-10 juni. Läs mer här

Välkomna till ESC Highlights

Svenska Kardiologföreningen bjuder in till utbildningskväll med tema Hjärtsvikt, Ischemi och Arytmi i samband med ESC-kongressen i Amsterdam. Läs mer här

ESC 2023 Amsterdam - Hotellbokning

Hotellbokning till ESC-kongressen i Amsterdam år 2023. Läs mer här

Sök resestipendium till ESC i Amsterdam!

Stipendiet kan sökas av ST-läkare eller doktorand som ska presentera abstract vid ESC-kongressen i Amsterdam år 2023. Läs mer här

Utlysning av Post doc-stipendium från Svenska Kardiologföreningen

Stipendiet kan sökas av läkare och har disputerat för högst 7 år sedan, stipendiebeloppet omfattar upp till 250 000 kr, ansökan skickas senast 31 augusti 2023. Läs mer här

Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Kompetensbeskrivningen 2022 är baserad på Socialstyrelsens och Europeiska kardiologföreningens (ESCs) målbeskrivningar. 

Du finner den på denna sida

Årsmöte 3 oktober 2023 kl. 17:30

Välkommen på föreningens årsmöte den 3 oktober 2023. 

Nya rutiner för att bli antagen som FESC

Iår inbjuds Svenska kardiologföreningen nominera 15 kandidater till FESC.
Läs mer här

Misstänkt myokardit och perikardit

Svenska Kardiologföreningen och Svensk Barnkardiologisk Förening har i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram rekommendationer till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19

Läs mer här

Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Läs mer här

The SCAS program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars

The Swedish Collegium for Advanced Study program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars to be in residence at the Collegium for periods between three months and an academic year.

You are all welcome to apply or recommend others to do so. For further information, please visit the homepage of the Swedish Collegium for Advanced Study and contact professor Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se).

Atlas 2nd edition: Slides

Bilderna presenterar resultaten från den andra upplagan av ESC Atlas of Cardiology. Bilderna finner du på denna länk.

Nytt patientinformationsmaterial från HRG

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här