Aktuellt

Fortbildningsdagar med Nylinföreläsning 9 februari

I samband med Fortbildningsdagarna kommer Barbara Casadei, professor i kardiovaskulär medicin vid Oxford University, att hålla Nylinföreläsningen “Atrial fibrillation and cardioembolic stroke: new approaches to address an old problem” och mottaga Nylinmedaljen. Läs mer och anmäl dig här

Möjlighet till kostnadsfritt deltagande på ACVC-kongress i Marseille, Frankrike, 24-26 mars.

Läs mer här

Nu finns Svenska Kardiologföreningens nya Kompetensbeskrivning för ST-läkare i kardiologi tillgänglig för nedladdning.

Kompetensbeskrivningen 2022 är baserad på Socialstyrelsens och Europeiska kardiologföreningens (ESCs) målbeskrivningar. 

Du finner den på denna sida

Årsmöte 3 oktober 2023 kl. 17:30

Välkommen på föreningens årsmöte den 3 oktober 2023. 

Nya rutiner för att bli antagen som FESC

Iår inbjuds Svenska kardiologföreningen nominera 15 kandidater till FESC.
Läs mer här

Misstänkt myokardit och perikardit

Svenska Kardiologföreningen och Svensk Barnkardiologisk Förening har i samråd med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tagit fram rekommendationer till läkare som handlägger misstänkta fall av myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19

Läs mer här

Jonatan Fernstad berättar om sitt forskningsprojekt - Smartphone-baserad diagnostik av hjärtats rytm för att upptäcka förmaksflimmer

Jonatan Fernstad fick 2020 stipendium från Boehringer-Ingelheim och Svenska Kardiologföreningen för sin forskning inom smartphone-baserad diagonstik av hjärtats rytm för att upptäcka förmaksflimmer och förbättra behandlingsplanering och uppföljning.

På denna länk kan du se Jonatan berätta om sitt forskningsprojekt

Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Läs mer här

The SCAS program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars

The Swedish Collegium for Advanced Study program Measurable Man will award stipends for distinguished scientists and scholars to be in residence at the Collegium for periods between three months and an academic year.

You are all welcome to apply or recommend others to do so. For further information, please visit the homepage of the Swedish Collegium for Advanced Study and contact professor Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se).

Atlas 2nd edition: Slides

Bilderna presenterar resultaten från den andra upplagan av ESC Atlas of Cardiology. Bilderna finner du på denna länk.

Nytt patientinformationsmaterial från HRG

Hjärtrytmgruppen har sammanställt nytt patientinformationsmaterial som finns under HRG-fliken. Det är dels informationsdokument om förmaksflimmerbehandling och dels pacemaker/ICD/hjärtsviktspacemaker. Länkar till dokumenten kommer finnas på patientföreningarnas och pacemakerregistrets hemsidor, och de är avsedda för allmänt bruk.

Patientinformationen finns här