Utbildningsresurser

Här samlas utbildningsresurser som kan hjälpa ST-läkaren att täcka de punkter i målbeskrivningen som kan vara svåra att uppfylla.

En omfattande revidering av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8) som reglerar läkarnas ST-utbildning trädde i kraft 1 maj 2015. Den nya föreskriften innehåller bland annat ny specialistindelning, ny målstruktur och skärpta krav för kvalitetsgranskning av ST. Se Socialstyrelsens hemsida för mer information.

I förarbetet till den nya föreskriften (Översyn av läkarnas specialistindelning) föreslogs definierandet av en gemensam kunskapsbas för de internmedicinska basspecialiteterna  (tidigare benämnt "common trunk") för att bl a klara primärjoursuppdraget och primärt handlägga vanliga tillstånd från angränsande specialiteter inom såväl sluten- som öppenvård.  

Kardiologföreningen har därmed under år 2015 tillsammans med övriga internmedicinska specialistföreningar utarbetat en gemensam kunskapsbas vars syfte är att utgöra en vägledning under ST-utbildningen. Den gemensamma kunskapsbasen är en kompetensbeskrivning uppdelad i ämnesområden som även ger råd om vilken kunskapsnivå som bör uppnås ("självständigt handlägga" eller "initialt handlägga"). Du hittar dokumentet i sin helhet nedan. 

Målbeskrivningar för Kardiologi:

Exempel på lokal målbeskrivning för specialisttjänstgöringen på Danderyds sjukhus (uppdelat i fyra områden). Word-filerna är redigerbara och får gärna användas för att anpassas till lokala förutsättningar:

Hör gärna av er till Helge Brandberg (Danderyds sjukhus) om ni har förslag till detta arbete eller vill lägga upp lokala anpassningar här på hemsidan. Läs gärna mer om Utbildningsutskottets arbete med målbeskrivningarna i Svensk Kardiologi.


Tips för ST-läkare:

Har du tips för bra utbildningsresurser på nätet? Maila utbildningsutskottet!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.