Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande 
Bengt Johansson
Folkhälsa och klinisk medicin
Umeå Universitet
901 87 Umeå
E-post: bengt.johansson@umu.se

Vice ordförande
Jonas Oldgren
Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) 
Uppsala Universitet
752 36 Uppsala
E-post: jonas.oldgren@ucr.uu.se 
          
Vetenskaplig sekreterare
Pyotr Platonov
Avd för kardiologi/LU
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
E-post: pyotr.platonov@med.lu.se
     
Skattmästare/Kassör
Anne-Marie Suutari
Medicin- och geriatrikkliniken, Eksjö
Jönköping Universitet
E-post: anne-marie.suutari@rjl.se 
     
Facklig sekreterare
Annica Ravn Fischer
Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
E-post: annica.ravn-fischer@vgregion.se
     
Ledamöter
Lars Svennberg
VO kardiologi 
Region Gävleborg
E-post: lars.svennberg@regiongavleborg.se

Anna Björkenheim
Hjärtlungfysiologiska kliniken
Örebro Universitetssjukhus
E-post: anna.bjorkenheim@regionorebrolan.se
     

Redaktör
Claes Held
Kardiologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
E-post: claes.held@ucr.uu.se