Historieboken

Sedan ”Cardiologklubben” bildades i Stockholm  1947 har Svensk kardiologi genomgått en utveckling som knappast ingen då kunde ana. Våren 2013 beslöt Svenska Kardiologföreningen att kardiologins utveckling i Sverige skulle dokumenteras i bokform. Under S. Bertil Olssons ledning och med hjälp av en rad eminenta författare har boken nu tagit form och lanserades i februari inom ramen för Fortbildningsdagarna. Den innehåller ett 30-tal lämpliga avsnitt där utvecklingen av kardiologin i Sverige beskrivs och dokumenteras. Boken har drygt 425 sidor vilket innebär att

den kan ”stå för sig själv” i en bokhylla. Innehållet rör sig om allt från arbete helt utan patienter, t.ex. framtagning av läkemedel, till de allra mest avancerade behandlingsmetoder som idag förekommer och illustreras med bilder som på olika sätt belyser kardiologins utveckling.

Samtliga medlemmar i Svenska Kardiologföreningen kommer att få ett exemplar av boken utan kostnad. Du hämtar ut ditt exemplar under vårmötet eller så skickas det med postent senare under våren. Den kan även beställas via info@kardio.se och kostar då 200 kr plus porto.

Stort tack till S. Bertil Olsson, redaktionskommittén och medförfattarna som tagit fram denna fantastiska bok! Föreningen tackar även AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden för stöd till projektet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.