Välkommen till Update Kranskärl i Stockholm

Fredagen den 16 september 2022 önskar arbetsgruppen för kranskärlssjukdom välkommen till ett endags-symposium i Stockholm!

Kardiogen chock i samband med hjärtinfarkt, är trots stor teknisk utveckling inom interventionsbehandling, ett svårbehandlat tillstånd. Prognosen är dålig, med ca 50% mortalitet efter 30 dagar. Det bredare införandet av ECMO och temporärt mekaniskt pumpstöd (ex Impella ®) har förbättrat möjligheterna att stötta cirkulationen under den kritiska, initiala fasen. Även nya läkemedel för behandling av chock, finns i pipeline.

Samarbete mellan kardiologer, PCI-operatörer, anestesiologer och kärlkirurger har blivit allt viktigare i handläggningen av chockpatienten, men det finns stora skillnader mellan behandlingstraditioner i landet. Detta beror i hög grad på varierad tillgänglighet till ECMO/Impella® mellan olika centra.

Arbetsgruppen för kranskärlssjukdom bjuder in till ett endags-symposium, där olika perspektiv på kardiogen chock, intensivvård och behandling med mekaniskt stöd, kommer att tas upp.

Symposiet riktar sig till specialister och ST-läkare inom kardiologi och internmedicin, som i sin dagliga verksamhet handlägger patienter med akut hjärtinfarkt.

Syftet är att öka förståelsen av kardiogen chock, samt hjälpa till att identifiera vilka fall som lämpar sig för mekaniskt stöd.

Hjärtligt välkomna!

Mer information och anmälan finner du här

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm