Studierektorsdagen 2023

Digitalt

Utbildningsutskottet i Svenska Kardiologföreningen bjuder in till en nätverksträff för landets studierektorer i kardiologi och invärtesmedicin.

Datum: 23 mars 2021
Tid: 13.00-16.00 (inklusive paus)
Plats: Zoom
Avgift: Mötet är kostnadsfritt

Anmäl dig här

Program för dagen:

10.00-10.10 Välkommen, presentation av utbildningsutskottet och deltagarna

10.10-11.00 Nya målbeskrivningen - presentation och diskussion

11.00-11.15 Fika

11.15-12.15 Nya målbeskrivningen – fortsatt diskussion

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Gemensamma kunskapsbasens progresstest. ESC specialisttentamen och det praktiska provet i Kardiologi

14.15-14.30 Fika

14.30-15.00 SPUR-ST-inspektioner. Bastjänstgöring. Diskussion och möjlighet att lyfta kvalitetsfrågor.