European Exam in Core Cardiology, EECC, 2024

Digitalt

Den europiska specialistexamen (EECC; European Exam in Core Cardiology) hålls digitalt den 18 juni 2024. Välkommen med din anmälan! Sista anmälningsdag 29 februari 2024.

EECC är tänkt att tas från år tre av ST och fram till att man blir specialist. Den ska kombineras med en svensk praktisk del för att få Svenska Kardiologföreningens specialistdiplom (den tidigare svenska teoretiska delen har utgått from 2018). 

Anmäl dig till EECC 2024 via din ST-studierektor, som i sin tur skickar in anmälningarna till SvKF.

OBS! Vid anmälan behöver du även uppge ditt ESC ID.

Mer information finner du här.