European Exam in General Cardiology, EEGC, 2020 uppskjuten till i vår 2021

Den europiska specialistexamen (EEGC; European exam in general cardiology) som skulle ha hållits i juni 2020 sköts upp pga coronapandemin till i november 2020. Pga det ånyo förvärrade pandemiläget behövde tyvärr även det senare examenstillfället ställas in.

Det är nu beslutat att ersätta den normala digitala on site-tentamen med en on line-tentamen den 9 mars

Om behov uppstår, finns möjlighet till ev omtentamen vid nästa ordinarie tentamenstillfälle 15 juni. Om den blir on line eller on site är inte klart.

Den praktiska svenska delen av specialistexamen är fortfarande planerad till i september. 

Vi vill gärna ha en ytterligare bekräftelse till Ellinor Schmidt per mail om att du avser delta (eller inte delta). 

När ni får praktiska instruktioner från ESC om detta är det viktigt att ni läser igenom dem så att ni har allt som behövs (dator, programvaror, pass mm) genast och inte väntar till dagen innan tentamen.  Detta för att inte skapa onödig stress vid examenstillfället utan att allt praktiskt kunnat lösas och testats i god tid innan!

EEGC är tänkt att tas från år tre av ST och fram till att man blir specialist. Den ska kombineras med en svensk praktisk del för att få Svenska Kardiologföreningens specialistdiplom (den tidigare svenska teoretiska delen har utgått from 2018). Eftersom den teoretiska delen inte kunnat genomföras 2020, kommer inte heller de praktiska delarna genomföras förrän i september 2021.

Mer information finner du här.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.