Kurs ”Utredning av stabil kranskärlssjukdom" med fokus på stresseko

Danderyds sjukhus

Arrangör: Danderyds sjukhus (hjärtkliniken & fysiolog kliniken)

Datum: 11 - 12 feb 2020

Ämnen:

- Hur ska patienter med stabil kranskärlssjukdom utredas?
- Vad säger guidelines?
- Vilken plats har Arbets-EKG, CT-angio, myokardscintigrafi, stressekokardiografi, stress MR?
- Är koronarangiografi alltid Gold standard? Pro vs. Con diskussion
- Farmakologisk stresstest
- Väggrörlighet och eller perfusion
- Kvantitativ stressekokardiografi
- Coronary Flow Reserve
- Säkerhet vid stressekokardiografi
- Low-gradient low-flow aorta stenos
- mm

Målgrupp: Läkare, BMA, sjuksköterskor

Plats: Danderyds sjukhus, Aulan

Kursavgift: 7000 SEK (kursmaterial, fika och lunch ingår)

Anmälan: Görs per mail till kambiz.shahgaldi@sll.se
Vid frågor vänligen kontakta: Kambiz Shahgaldi på kambiz.shahgaldi@sll.se