Kurs i Ekokardiografi - medel-avancerad nivå

Danderyds sjukhus 16-18 feb 2022

Arrangör: VO Hjärt- och Fysiologi
Plats: Danderyds sjukhus, KI DS, plan 5 (lokal Hjärtat)
Kursledare: Kambiz Shahgaldi m.fl. (kambiz.shahgaldi@regionstockholm.se)
Målgrupp: Läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor
Antagningskrav: Minst 2 års erfarenhet av transthorakal ekokardiografi

Kursen ges fysiskt och digitalt (via Zoom)

Kursavgift: 6 000kr (exkl. moms). I avgiften ingår kaffe/te, fika
och lunch samtliga dagar. Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag: 31 januari 2022. Anmälan görs per mail till
kambiz.shahgaldi@regionstockholm.se

Vid anmälan vänligen ange:
- Fakturaadress
- Kostnadsställe och ev. referensperson
- Arbetsplats
- Organisation
- Om du önskar delta fysiskt eller digitalt

Innehåll: Systolisk- och diastolisk VK funktion, kardiella tumörer, lungultraljud, shuntvitier, bedömning av nativa klaffar och klaffproteser, ischemisk hjärtsjukdom, perikardsjukdomar, eko på den svårt sjuka patienten, mm