Karolinska Heart Failure Summit

Stockholm

Welcome to Karolinska Heart Failure Summit: An Update on the Management of Advanced Heart Failure

Karolinska Heart Failure Summit 1st – 2nd June 2023.

Elite Hotel Carolina Tower, Eugeniavägen 6, Stockholm, Sweden.

Se inbjudan samt registrera er här.