HjärtRytmgruppens temadagar

Stockholm, Svenska Läkaresällskapet

Programmet fokuserar på nyligen utgivna europeiska riktlinjer inom arytmibehandling/utredning, nämligen supraventrikulära takykardier, arytmier under graviditet och synkope. Förhoppningen är att ge en vetenskaplig uppdatering men även ha en diskussion om hur vi applicerar europeiska riktlinjer genom en livaktig diskussion med fallbeskrivningar. Föreläsarna varierar lite pga ort men samma föreläsningar och fallbeskrivningar kommer att serveras. Det blir spännande att se eventuella regionala skillnader i hur man organiserar sig och förhåller sig till internationella riktlinjer samt hanterar unika patientfall!

Anmäl dig här

Schema Stockholm 191017 Läkarsällskapet

09.30-10.00   Kaffe och registrering
10.00-10.05   Inledning Tord Juhlin/Anette Jemtrén
10.05-11.00   SVT-utredning och behandling–nya guidelines Tord Juhlin/ Dritan Poci
11.00-11.05   Bensträckare
11.05-12.00  Arytmier under graviditet   Helena Malmborg/Anneli Svensson
12.00-13.00  LUNCH
13.00-13.30   Svimning på akuten-utredning och riskvärdering Anette Jemtrén
13.30-14.00   Svimning-när behövs neurologen? Anders Nilsson
14.00-14.30   Svimning-när behövs kardiologen? Viveka Frykman
14.30-15.00   KAFFE
15.00-15.30   Syncopemottagning /Svimningsskola Arthur Fedorowski
15.30-16.00   Sammanfattande fall Alessio Ciubine
16.00-16.10   Avslutning Anette Jemtrén

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.