Hjärtsvikt 2021 - 17-18 november (OBS! Nya datum)

Lunds Kardiologiska Symposium

Det senaste 30 åren har behandlingsmöjligeterna för patienter med hjärtsvikt genomgått en omvälvande förändring. Vi kan nu erbjuda våra hjärtsviktpatienter allt från multimodal peroral och parenteral medicinsk behandling till CRT- och ICD-behandling, ablationsbehandling av förmaksflimmer, perkutana mitralis- och aortaklaffinterventioner, mekanisk avlastning med LVADs samt hjärttransplantation. Potentialen att förbättra prognos och livskvalitet för hjärtsviktspatienterna är stor men det är en utmaning att prioritera och selektera patienter till en så optimal och effektiv behandling som möjligt.

Vi vill med detta symposium bidra till en multidisciplinär diskussion kring hjärtsviktsbehandling där vi samlar lokala, nationella och internationella föreläsare med bakgrund i klinisk kardiolog, elektrofysiologi, interventionell kardiologi och hjärtkirurgi.  Genom patientfokuserade föreläsningar blandat med interaktiva patientfall diskuterar kommer vi att diskutera och belysa de senaste studierna och hur dessa kan användas i den kliniska vardagen.

För eventuella ST-läkare uppnås följande mål helt eller delvis: b3, b5, c3 och c8

Jesper van der Pals & Oscar Braun 
Programkommitté

Mer information och anmälan klicka här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.