Fortbildningsdagarna 2023

Stockholm

Välkommen till Svenska Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i Kardiologi 2023!

Mötets syfte är att förmedla en uppdatering av evidensläget inom kardiologins olika fält. Vi räknar med stimulerande fallpresentationer och intensiva diskussioner, som brukligt under fortbildningsdagarna. Mer info finner du här

I samband med Fortbildningsdagarna 2023 kommer Barbara Casadei, professor i kardiovaskulär medicin vid Oxford University, att hålla Nylinföreläsningen “Atrial fibrillation and cardioembolic stroke: new approaches to address an old problem” och mottaga Nylinmedaljen. För att möjliggöra att så många medlemmar som möjligt kan närvara vid Barbaras föreläsning och efterföljande middag, kan man anmäla sig separat till Nylinföreläsningen och middagen till ett subventionerat pris. Anmäl dig här

BBarbara Casadei-ESC-Board (002).pngarbara Casadei har en klinisk tjänst vid Oxford University Hospitals NHS Trusts John Radcliffe Hospital och leder ett translationellt forskningsprogram med fokus på förmaksflimmer. Hon var ordförande för ESC 2018-2020 och var en stark drivkraft bakom skapandet av EUROHEART. 

OBS! Om du redan är anmäld till Fortbildningsdagarna så är du automatiskt anmäld till Nylinföreläsningen.

Tid: Torsdagen 9 februari, föreläsning kl 17.45, middag kl 19.30
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm
Pris: Middag 300 kr/person