DT kranskärl, 13-15 november 2019

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 8e gången en introduktionskurs i datortomografi av hjärtat.

Kursen är en grundkurs utan behov av förkunskaper inom området. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande bedömningsteknik med fokus på kranskärlen oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi eller klinisk fysiologi.

Kursen pågår i 2,5 dagar och inkluderar föreläsningar, närvaro vid patientundersökningar och cirka 8 timmar eget arbete vid arbetsstation med två deltagare per dator. Målsättningen är att cirka 50 fall kommer att bedömas vilket motsvarar ”Level 1 – kompetens” enligt amerikanska ACC/AHA kriterier.

Efter kursen skall deltagaren

  • ha en övergripande kunskap om EKG-styrd DT med olika tekniker.
  • ha kunskap om stråldoser och dosbesparande möjligheter.
  • känna till tänkbara indikationer.
  • känna till begränsningar och kontraindikationer.
  • ha närvarat vid några kliniska DT hjärta-undersökningar.
  • under handledning ha granskat 30 kranskärlsundersökningar.
  • kunna hjärtats anatomi.

 

Som tillval finns en tilläggskurs med inriktning på TAVI-undersökningar. För de deltagare som har särskilt intresse för utförande och analys av DT hjärta inför TAVI erbjuds möjlighet att under handledning få arbeta med TAVI-mätningar under en halv dag innan start av huvudkursen.

Kursledning

Erika Fagman, Thoraxradiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mårten Sandstedt, Thoraxradiolog, Universitetssjukhuset i Linköping

Inbjudan finner du här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.