Bli medlem

Här kan du ansöka om medlemskap i Svenska Kardiologföreningen.

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare med pågående eller genomförd specialistutbildning inom kardiologi samt läkare med forskningsverksamhet inom kardiologi och andra kardiologiintresserade svenska läkare.
 
Som medlem i Svenska Kardiologförening får du bland annat:
·         Prenumeration på Svensk kardiologi 4 nr/år
·         Reducerad avgift till utbildningar och kurser organiserade av SvKF
·         Möjlighet att söka föreningens stipendier
·         Möjlighet att delta i föreningens resor till ESC
·         Automatiskt medlemskap i den Europeiska Kardiologföreningen (ESC)
·         Tillfälle att engagera dig en av föreningens arbetsgrupper
 
Medlemsavgiften är 500 kr per år för ordinarie medlem och 200 kr/år för pensionär. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. 
Medlemskapet gäller per kalenderår