Vuxna med medfödda hjärtfel

Arbetsgruppen för vuxna med medfödda hjärtfel

Zacharias Mandalenakis (ordförande)
GUCH-centrum, Sektionen för Kardiologi, MGAÖ
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41685 Göteborg
031-3436633
E-mail: zacharias.mandalenakis@vgregion.se

Joanna Hlebowicz (vice ordförande)
Sektionen för Hjärtsvikt- och klaffsjukdomar
VO Hjärt-Lungmedicin
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-172633
E-mail: joanna.hlebowicz@med.lu.se

Peder Sörensson (sekreterare) 
Patientflödeschef Medfödda Hjärtfel - GUCH
Tema Hjärta Kärl
Eugeniavägen 23, 171 76 Stockholm
08-517 747 36 alt +46-731-400059
E-mail: peder.sorensson@regionstockholm.se

Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska (ledamot)
Sektionen för klaffsjukdomar och GUCH
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
010-1038378
E-mail: Aleksandra.Trzebiatowska-Krzynska@regionostergotland.se

Camilla Sandberg (ledamot)
Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhuset
901 87 Umeå
Email: camilla.sandberg@umu.se

Christina Christersson (ledamot)
Sektionen för Hjärtsvikt/VOC/PAH och medfödd hjärtsjukdom, Kardiologen
VO Hjärt-Lungmedicin och Klinisk Fysiolog
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
018-611 9068
E-mail: Christina.Christersson@medsci.uu.se

Lisa Brandin (ledamot)
Kardiologkliniken
Skaraborgssjukhuset Skövde
541 85 Skövde
0500-431401 alt 0709-710628
E-mail: lisa.brandin@vgregion.se

Ulf Thilén (ledamot och registerhållare)
Hjärtsvikt och klaffkliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-172633
E-mail: ulf.thilen@skane.se

Linda Ternrud (ledamot)
Hjärtmottagningen, EKO/Klaff/GUCH-sektionen
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
046-172587 alt 0768-874827
E-mail: linda.ternrud@skane.se