Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten.
Utbildningsutskottet har för närvarande nio medlemmar med spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi samt bevakar specialistexamen med observatör på plats. Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

Aktuella frågor:
Verka för ett ökat kursutbud för ST-läkarna
Studierektorsmöte 19 mars 2019
Införande av ESC Specialistexamen

Jessica Lindevall

ST-läkare
jessica.lindevall@regiondalarna.se
Falu Lasarett 791 82 Falun

Annica Ravn-Fischer

Överläkare
annica.ravn-fischer@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Ioannis Katsoularis

Specialistläkare
ioannis.katsoularis@regionvasterbotten.se
Norrlands Universitetssjukhus 90737 Umeå
Hjärtkliniken

Kerstin Welén

ST-läkare
kerstin.welen@sll.se
Danderyds Sjukhus AB 182 88 Stockholm
Kardiologiska kliniken

Dinu Dusceac

Överläkare/Studierektor
dinu.dusceac@vgregion.se
Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 73 Trollhättan
Hjärtsektionen

Erik Thunström

Specialistläkare/Studierektor
erik.thunstrom@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Hjärtkliniken

Anna Freyschuss

Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
anna.freyschuss@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Olof Persson Lindell

ST-läkare
Olof.Persson.Lindell@regionostergotland.se
Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
Hjärtsektionen

Christian Dworeck

Överläkare/Studierektor
christian.dworeck@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Hjärtkliniken

Eva Mattsson

Överläkare
eva.mattsson@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 17176 Stockholm

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.