Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten.
Utbildningsutskottet har för närvarande nio medlemmar med spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi samt bevakar specialistexamen med observatör på plats. Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

Aktuella frågor:
Verka för ett ökat kursutbud för ST-läkarna
Studierektorsmöte 19 mars 2019
Införande av ESC Specialistexamen

Annica Ravn-Fischer

Docent, Överläkare Kardiologi, Studierektor
annica.ravn-fischer@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Martin Lundén

Specialistläkare
Martin.lunden@regionostergotland.se
Vrinnevisjukhuset 60379 Norrköping

Jessica Lindevall

Specialistläkare internmedicin, ST-läkare kardiologi
jessica.lindevall@regiondalarna.se
Falu Lasarett 791 82 Falun
Lektor i kardiologi med inriktning medfödda hjärtfel

Joanna Hlebowicz Frisén

Ordförande Utbildningsutskottet, Biträdande Överläkare
Joanna.Hlebowicz@med.lu.se
Hjärtmottagningen, Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund

Ioannis Katsoularis

Specialistläkare
ioannis.katsoularis@regionvasterbotten.se
Norrlands Universitetssjukhus 90737 Umeå
Hjärtkliniken

Kerstin Welén

ST-läkare
kerstin.welen@sll.se
Danderyds Sjukhus AB 182 88 Stockholm
Kardiologiska kliniken

Dinu Dusceac

Överläkare/Studierektor
dinu.dusceac@vgregion.se
Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 73 Trollhättan
Medicinkliniken Östra Sjukhuset

Charlotte Magnusson

Specialistläkare internmedicin och kardiologi
charlotte.m.magnusson@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Hjärtkliniken

Anna Freyschuss

Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
anna.freyschuss@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Olof Persson Lindell

ST-läkare
Olof.Persson.Lindell@regionostergotland.se
Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
Hjärtsektionen

Christian Dworeck

Överläkare/Studierektor
christian.dworeck@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Karna Johansson

Överläkare/ST-studierektor
Karna.johansson@norrbotten.se
Kiruna sjukhus 98131 Kiruna