Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten

Utbildningsutskottet har för närvarande åtta medlemmar med spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi. Dessutom deltar vi aktivt i skrivandet av ESC:s specialistexamen (EEGC) samt bevakar den praktiska delen som genomförs i Sverige med observatör på plats.

Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

ESC Core Curriculum for the Cardiologist

Aktuella frågor:

  • Verka för ett ökat kursutbud för ST-läkarna
  • Verka för ökat deltagande i ESC:s Specialistexamen
Lektor i kardiologi med inriktning medfödda hjärtfel

Joanna Hlebowicz Frisén

Ordförande Utbildningsutskottet, Biträdande Överläkare
Joanna.Hlebowicz@med.lu.se
Hjärtmottagningen, Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund

Olof Persson Lindell

ST-läkare
Olof.Persson.Lindell@regionostergotland.se
Universitetssjukhuset 581 85 Linköping
Hjärtkliniken

Anna Freyschuss

Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
anna.freyschuss@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm

Ioannis Katsoularis

Specialistläkare
ioannis.katsoularis@regionvasterbotten.se
Norrlands Universitetssjukhus 90737 Umeå

Annica Ravn-Fischer

Docent, Överläkare Kardiologi, Studierektor
annica.ravn-fischer@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Jessica Lindevall

Specialistläkare internmedicin, ST-läkare kardiologi
jessica.lindevall@regiondalarna.se
Falu Lasarett 791 82 Falun

Karna Johansson

Överläkare/ST-studierektor
Karna.johansson@norrbotten.se
Kiruna sjukhus 98131 Kiruna

Martin Lundén

Specialistläkare
Martin.lunden@regionostergotland.se
Vrinnevisjukhuset 60379 Norrköping
Medicinkliniken Östra Sjukhuset

Charlotte Magnusson

Specialistläkare internmedicin och kardiologi
charlotte.m.magnusson@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg