Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten

Utbildningsutskottet har för närvarande åtta medlemmar med spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi. Dessutom deltar vi aktivt i skrivandet av ESC:s specialistexamen (EEGC) samt bevakar den praktiska delen som genomförs i Sverige med observatör på plats.

Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

Aktuella frågor:

  • Verka för ett ökat kursutbud för ST-läkarna
  • Verka för ökat deltagande i ESC:s Specialistexamen
Hjärtkliniken

Eva Mattsson

Överläkare
eva.mattsson@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 17176 Stockholm
Hjärtsektionen

Christian Dworeck

Överläkare/Studierektor
christian.dworeck@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg

Olof Persson Lindell

ST-läkare
Linköping
Hjärtkliniken

Anna Freyschuss

Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
anna.freyschuss@sll.se
Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm
Hjärtsektionen

Erik Thunström

Specialistläkare/Studierektor
erik.thunstrom@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
Kardiologiska kliniken

Dinu Dusceac

Överläkare/Studierektor
dinu.dusceac@vgregion.se
Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 73 Trollhättan
Kardiologkliniken

Niclas Svedberg

Överläkare/Studierektor
niclas.svedberg@ltdalarna.se
Falu Lasarett 791 82 Falun
Hjärtkliniken

Kerstin Welén

ST-läkare
kerstin.welen@sll.se
Danderyds Sjukhus AB 182 88 Stockholm

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.