Styrelsen

Helge BrandbergHelge_Brandberg.jpg
Ordförande
helge.brandberg@regionstockholm.se
Danderyds sjukhus
Stockholm

Helge Brandberg är specialist i kardiologi och internmedicin vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus där han även är verksam som Medical informatics officer. Leder klinikens Digitaliseringsgrupp för implementering av AI/ny teknik i kliniken. Bland annat drivit projekt för Hjärtappen (kliniskt stöd i fickan), digitalisering av NEWS och taligenkänning. Ansvarig för bröstsmärteprocessen 2018-2024 och redaktör för regionalt program, "Akut Hjärtsjukvård". Doktorand (planerad disputation höst 2024) där värdet av AI-anamnes hos bröstsmärtepatienter studeras. Utbildad i "Tillämpad AI inom hälso- och sjukvården" vid Karolinska Insitutet, 2023. Involverad i projekt för distansmonitorering av hjärtsviktpatienter, stora språkmodeller och medlem i arbetsgrupp inom ESC för kartläggning av AI inom kardiologi.


Helen SjölandHelen_Sjoland.jpg
Vice ordförande
helen.sjoland@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Helen Sjöland är docent i kardiologi med forskningsintressen inom kardiometabola sjukdomar, inkluderande telemedicin, digital hälsa och användning av elektronisk hälsodata i klinik och vetenskap. Under åren 2012-2021 var hon chef för Kardiologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra. Hon har haft en avgörande roll i utvecklingen och implementering av telemonitorering för hjärtsvikt i Västra Götalandesregionen och som pionjär inom digitalisering, automatisering och användning av välfärdsteknologi inom kardiologi. Hon har också lett innovationer inom automatisering av vårdprocesser (mjukvarurobotar, digifysisk vård) och har erfarenhet av UX-design och samskapande. Hon delar sin tid delas mellan Kardiologsektionen/Östra och enhet Digitalisering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon samarbetar med Kunskapscentrum för AI och Digital utvecklingsavdelning.


Martin LindholmMartin_Lindholm.jpg
martin.lindholm@regionorebrolan.se
Örebro Universitetssjukhus
Örebro

Martin Lindholm är specialist i internmedicin och kardiologi och jobbar som interventionell kardiolog och biträdande verksamhetschef på VÖ Hjärt- Lungmedicin och klinisk fysiologi på USÖ i Örebro.  Han har varit involverad i projekt att bygga upp digitala distansmottagningar för kardiologi i Sverige och utomlands och har ett stort intresse i att implementera digitaliseringen för att öka tillgängligheten till vården för patienter, samt att optimera kommunikations- och informationsflöden inom vården.  


Henrik LöfmarkHenrik_Lofmark.jpg
henrik.lofmark@regionstockholm.se
Danderyds sjukhus
Stockholm

Specialist i allmänmedicin, internmedicin och kardiologi och arbetar på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. Huvudsakligt intresse inom bilddiagnostik och kliniskt arbete med drygt 50% med Eko och DT hjärta. Går även som överläkare på HIA och ledningsläkare på akuten samt forskar som doktorand inom utredning av bröstsmärta. Sedan 3 år uppdrag som ansvarig för all ”imaging av hjärtat” inom verksamhetsområde hjärta/fysiologi.


Pyotr PlatonovPyotr_Platonov.jpg
pyotr.platonov@med.lu.se
Skånes Universitetssjukhus
Lund

Professor vid Lunds universitet och överläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus. Mångaårig erfarenhet av forskningsprojekt inom elektrokardiologi och hantering av digitala elektrokardiogram. President av International Society of Electrocardiology och styrelsemedlem i internationella branschorganisationer Computing in Cardiology och International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.


Maria SakalakiMaria_Sakalaki.jpg
maria.sakalaki@vgregion.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Specialistläkare inom invärtesmedicin och kardiologi. Doktorand (snart disputerad 😊) inom ämnet ischemisk hjärtsjukdom. Läkare i Sahlgrenskas Universitetssjukhusets läkargrupp för innovation och teknik och genomgått utbildningen ”ST Innovation och teknik” 2019-2021 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningssamarbete med Apple Heart Study, Stanford University Hospital, inom ämnet smarta klockor och AI. Deltar i projekt som involvear AI-tolkningar av ekokardiografier. Tidigare deltagit i projekt involverade dataöverföring från pacemakertolkningar och mobila hjärtsviktmottagningen ”Hjärtbussen”.


Johan SundströmJohan_Sundstrom.jpg
johan.sundstrom@uu.se
Akademiska sjukhuset
Uppsala

Johan Sundström är specialist i internmedicin och kardiologi och arbetar kliniskt i sviktgruppen vid hjärtkliniken på Akademiska sjukhuset. Han är professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och leder forskargruppen Klinisk epidemiologi, som har som mål att använda big data för att skapa värde för patienter och populationer. Forskargruppen leder ett nationellt strategiskt forskningsprogram inom epidemiologi, leder ett nationellt [Cohorts.se]initiativ för att öka värdet av alla svenska kohorter, har samlat in flera stora kohorter, och leder randomiserade kliniska prövningar. De använder nya datakällor som elektroniska journaler och patientgenererade data, och utvecklar och validerar nya digitala verktyg för att underlätta klinisk forskning och vård. Johan har fått ett EU-anslag ”ERC Advanced Grant” till det femåriga projektet ”Enhancing emergency department safety, efficacy and cost-effectiveness by artificial intelligence”. Inom det projektet utvecklar gruppen egna AI-modeller för att tolka EKG, och egna AI-modeller för digitala journaldata och patientrapporterade data.


Erik SunnefeldtErik_Sunnefeldt.jpg
erik.sunnefeldt@regionorebrolan.se
Örebro Universitetssjukhus
Örebro

 

 


Emma SvennbergEmma_Svennberg.jpg
emma.svennberg@regionstockholm.se
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Emma Svennberg är docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset som invasiv elektrofysiolog. Emmas forskning är inriktad på screening för förmaksflimmer i befolkningen med digital utrustning & hon har varit ansvarig för screeningstudien STROKESTOP. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om användandet av artificiell intelligens för att bedöma risken för incident förmaksflimmer i befolkningen. Emma har varit ordförande för det europeiska hjärtrytm sällskapets  (EHRA) digitala arbetsgrupp, och även varit med i EHRAs styrelse under flera år. Från hösten är hon invald som kassör i EHRA. Emma är även ordinarie medlem i Europeiska kardiologsällskapets (ESC) digitala kommitté & är deputy editor för Europace med ansvar för digital hälsa.


Jesper HessiusJesper_Hessius.jpg
Adjungerad
jesper.hessius@regionvastmanland.se
Västmanlands sjukhus
Västerås

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin och ST i kardiologi. Han delar sin tid mellan kliniskt arbete och medtechindustrin. Kliniskt arbetar Jesper på Kardiologen vid Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för AI-baserad taligenkänning på Microsoft i Norden och arbetar med implementering av AI i sjukvården. Han har tidigare startat och drivit en rad medicintekniska projekt både som open source-projekt och startups (exempelvis för hantering av poliklinisering av lungembolipatienter, hantering av högsensitiva troponinanalyser och diverse patientstöd). Han har även haft ett uppdrag som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken i Västerås och där bl.a. Varit engagerad i visionsarbetet för kliniken.


Linda JohnsonLinda_Johson.jpg
Adjungerad
linda.johnson@med.lu.se
Lunds universitet
Lund