Digital Hälsa

Digital hälsa är ett vitt begrepp som innefattar digitalisering i hälso- och sjukvården, däribland artificiell intelligens (AI).  Likt övriga samhället står kardiologin inför en omfattande digital transformation. I denna process är det viktigt att ta till vara på möjligheterna, men också lära oss hanterar riskerna och ta de viktiga etiska diskussionerna.

Kardiologföreningens arbetsgrupp för Digital Hälsa har som ambition att föra samman, engagera och utbilda föreningens medlemmar i just dessa ämnen – om hur digital hälsa bäst tillämpas inom kardiologin.

Kontaktinformation till styrelsemedlemmarna hittar du här.