ST-nyttigt

Specialisttjänstgöring

Den 1:a maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas ST i kraft, SOSFS 2015:8. Dessa ersätter de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17 som dock kommer finnas kvar under en övergångsperiod fram till 2022. Den största skillnaden för blivande kardiologer är att Kardiologi blir en egen specialitet i stället för som tidigare en grenspecialitet till basspecialiteten Internmedicin.

Den numera "gamla" föreskriften från 2008 kallades tidigare för den "nya" ST:n, ett epitet som nu verkar ha övertagits av den "nya nya" ST:n från 2015. För att i möjligaste mån minimera möjligheterna till missförstånd kallar vi dem tills vidare för 2008 och 2015.

Den senaste informationen finns på socialstyrelsens hemsida, nedan har vi samlat viktiga länkar om ST:n enligt båda systemen.

Specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2015:8
SoS föreskrifter och allmänna råd
SoS målbeskrivningar
Kardiologföreningens målbeskrivning för kardiologi

Specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2008:17
SoS föreskrifter och allmänna råd
SoS målbeskrivningar
Svenska Internmedicinsk Förenings målbeskrivning för internmedicin
Kardiologföreningens målbeskrivning för kardiologi

ESC
ESC Core Curriculum

Exempel på utbildningsplan
Danderyds utbildningsplan för specialisttjänstgöring i kardiologi

Kardiologföreningens specialistexamen
Information
Tidigare examinering
Ansökan om specialistbevis

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.